085-0870662 [email protected]

Voor u verder leest wil ik eerst even kwijt dat dit geen wetenschappelijk onderbouwd artikel is, maar gebaseerd op ervaringen en waarnemingen van de afgelopen 35 jaar. Op mijn 19e startte ik mijn werkzame carrière bij 1 van de Big4 kantoren. Volgende maand mag ik mijn 54e verjaardag vieren…

Context

Een getal alleen is van generlei waarde. Dat getal krijgt pas waarde als het in een context geplaatst wordt. Of vergeleken kan worden met een ander getal.
Een voorbeeld: 10 miljoen. Wat zegt dit? Helemaal niets toch? Dan plaatsen we het woord omzet erachter. Kijk dan wordt het iets toch? Stel u heeft dit jaar 10 miljoen omzet gedraaid. Wow denken de meeste mensen. Dat is een mooi bedrag! Maar stel, vorig jaar bedroeg deze omzet 20 miljoen over dezelfde periode. Dat betekent dus dat u geconfronteerd bent met een hele significante omzetdaling! Tenzij u voor dit jaar over dezelfde periode een verwachting had van 5 miljoen.
Weliswaar is 10 de helft van 20, maar is 2 keer 5. Daarmee komt het getal in een heel ander daglicht te staan.

Getallenreeks

Een getal “an sich” presenteren is als het maken van een foto. Je kunt op basis een fotofinish van een wielerkoers concluderen dat de nummer 2 er niks van bakte. Als je daarna de hele wedstrijd terugkijkt en ziet dat dezelfde nummer 2 geconfronteerd werd met een lekke band en een valpartij onderweg, dan komt deze prestatie in een heel ander daglicht te staan. Zo is het ook met getallenreeksen. Stel we nemen weer dezelfde 10 miljoen omzet en we verdelen deze in omzet gerealiseerd bij bestaande klanten en omzet gerealiseerd bij nieuwe klanten. U had voorgenomen om van een aantal bestaande klanten afscheid te nemen, omdat u te weinig marge realiseerde en heeft een omzetdaling ingecalculeerd in de verwachting dat deze bestaande klanten uw prijsverhoging niet zouden accepteren. Nu wordt geconstateerd dat een aantal klanten deze prijsverhoging toch geaccepteerd hebben en u bovendien boven verwachting omzet bij nieuwe klanten gerealiseerd heeft. Daarmee krijgt het getal van 10 miljoen dus veel meer waarde door de context en het verhaal erachter en het resultaat in de reeksen van verschillende getallen die met elkaar worden vergeleken.

Kritische Prestatie Indicatoren

Ik ken weinig bedrijven die niet met KPI’s werken. Ik ken veel bedrijven die met veel KPI’s werken. Ik ken bedrijven die met teveel KPI’s werken. Ik ken weinig bedrijven die met de juiste KPI’s werken. Mijn advies is om eerst een aantal KPI’s voor uw organisatie te definiëren die niet multi interpretabel zijn maar in hun eenvoud aangeven hoe het met de realisatie van uw ambitie staat. Kies er maximaal 5 tot 7 en ga daar mee van start. Mocht u afdelingsgebonden of procesgebonden indicatoren willen gebruiken, dan zijn deze altijd een afgeleide van uw 5-7 hoofd KPI’s.

Data gedreven organisaties

Data is de nieuwe olie” is een veel gebruikte term in publicaties. En veel organisatie roepen dat zij “datagedreven” zijn. Het klopt absoluut dat data veel waarde kan creëren voor uw organisatie door de voorspelbaarheid van ontwikkelingen. Zorg er dan wel voor dat u deze data op de juiste manier interpreteert. Met een verkeerde interpretatie dondert uw organisatie versneld het ravijn in. Dus laat dit over aan de experts die en verstand van data hebben, maar ook de link kunnen leggen tussen uw business en de onderliggende data om deze voorspelling van waarde te kunnen voorzien. Het is niet voor niets dat een paar geleden de JADS is opgericht. Deze “data science” universiteit levert data experts op die van waarde kunnen zijn voor uw organisatie. Deze nieuwe kennis en technieken combineren met de jarenlange kennis en ervaring van een business gedreven CFO kan wel eens van onschatbare waarde zijn.

Conclusie

Getallen krijgen pas waarde als ze in de juiste context zijn geplaatst en ze op de juiste manier worden geïnterpreteerd door ervaren interpreteerders… Fijne vakantie!

Jeffrey Janssen is mede-oprichter van CFO netwerk.

CFO netwerk biedt parttime CFO diensten aan ondernemingen, waarvan aard en omvang van de activiteiten de fulltime inzet van een CFO niet rechtvaardigen.
Wij garanderen meer success en plezier in ondernemen!