085-0870662 [email protected]

Er is geld genoeg voor innovatieve bedrijven

Vele wegen leiden naar Rome en nog veel meer leiden naar funding. Dat biedt perspectief voor ondernemers met ambities en vernieuwende ideeën, tegelijkertijd schrikt die wirwar aan wegen af. Gelukkig kan CFO Netwerk de weg wijzen.

Hoe kan ik groeien in deze uitdagende tijd? Het is een vraag die veel ondernemers zich stellen. De sleutel is op de eerste plaats een goed bedrijfsplan en vervolgens gestapelde financiering regelen. Dat wil zeggen groeigeld ophalen bij verschillende partijen, met naast de bank investeerders, particulieren, investeringsfondsen, subsidies en liefst ook eigen vermogen van het bedrijf, want dat maakt toegang krijgen tot financiers eenvoudiger. De banken houden in de coronacrisis de hand op de knip, de tijd van forse investeringen is voorbij. Net nu de boel in de fik staat werken ze met strenge risicoprofielen en daar zijn bedrijven niet mee geholpen. Maar er zijn genoeg alternatieven en in samenspraak met de bank is er altijd een oplossing mogelijk.

Zoals gezegd: alles begint bij een goed bedrijfsplan, maar daar schort het nogal eens aan. Dat heeft niet iedere ondernemer goed voor elkaar, wat je met name ziet bij bedrijven waar wij veel mee werken: scale-ups en ondernemingen die toe zijn aan een groeisprong. Vandaar dat we als CFO Netwerk helpen om een gedegen bedrijfsplan te schrijven. Met plannen die op orde zijn, een financiële onderbouwing en een analyse van de kansen van je nieuwe product of dienst op de markt: wat is ervoor nodig om het te laten slagen en wat is de ambitie die erachter zit? Voor duurzame en circulaire innovaties is veel geld beschikbaar, alleen weten veel ondernemers dit niet. Met name in het midden- en kleinbedrijf, waar over het algemeen de tijd en kennis ontbreekt om de weg naar financiering te vinden.

Wiebo de Vries

Wiebo de Vries

partner CFO

“Ik houd van een uitdagende omgeving, waarin ik mijn creativiteit kan vormgeven.”

Van ingewikkeld naar eenvoudig

Met CFO Netwerk zijn we in staat om ingewikkelde vraagstukken eenvoudig te maken. Voordeel is dat ik wél de weg weet naar talrijke investeerders en subsidiepotjes. En de enkele keer dat ik het niet weet, klim ik in de telefoon en stap op partijen af met de vraag wat we voor elkaar kunnen betekenen. Ik ken de Regionale Ontwikkelingsmaatschappij in Noord-Nederland (NOM) en weet precies hoe ze werken. Ik ben ook bekend met de Regionale Ontwikkelmaatschappijen in de rest van het land. Dat zijn belangrijke kredietverleners, die elk in hun eigen regio de economie stimuleren. En zo zijn er nog veel meer partijen die graag in innovatieve ondernemingen investeren. Het aantal fondsen is groot.

Als we in het product en de ondernemer geloven, gaan we met elkaar in zee en dan is de slagingskans groot dat we de noodzakelijke financiering rondkrijgen. We maken allereerst een teaser, een voorstel met in het kort informatie die potentiële investeerders nieuwsgierig maakt: wat is het product of de dienst? Kernbegrippen daarbij zijn innovatie, circulariteit en duurzaamheid (energietransitie). Dat geldt zeker ook voor de bouw, die wat dat betreft nog een stap moet maken. De circulaire woning moet en kan er komen, maar hoe en op welke termijn? Het is allemaal nog vrij traditioneel, waarbij bouwbedrijven uitstekend weten hoe je een huis in elkaar zet, maar niet hoe je het over twintig jaar weer uit elkaar kunt halen. Ons advies: houd de blik gericht op de toekomst, ook al hebben we nu met z’n allen te kampen met urgente problemen.

 

Durf te investeren!

Zeker nu de boel in de fik staat ligt de focus op de korte termijn, terwijl een visie voor de lange termijn een gezonde toekomst voor je bedrijf garandeert. Helaas is de tendens precies omgekeerd: werd er vroeger gewerkt met vijfjarenplannen, nu kijkt men vaak niet verder dan één jaar. En neigen bedrijven bovendien naar bezuinigingen, terwijl je juist moet durven investeren, juist moet durven veranderen, want de ontwikkelingen gaan razendsnel. CFO Netwerk helpt je te zoeken naar nieuwe wegen, naar nieuwe manieren om te overleven. Niet afwachten maar direct handelen.

Wij hebben de expertise in huis om mee te denken bij de bedrijfsvoering en een goede balans te vinden tussen kosten en opbrengsten. En we snappen best dat niet elk bedrijf geld op de plank heeft liggen, maar juist in deze tijd is het belangrijk te investeren in nieuwe en verbeterde producten. Een financieringstraject is ingewikkeld en kan wel een half jaar tot een jaar duren, maar wij zijn er om het makkelijk te maken. We proberen alles, onderzoeken alle mogelijkheden, totdat het lukt.

Je bedrijf sterker uit de crisis laten komen?
Doe mee aan het MKB Ondernemers Perspectief.