085-0870662 [email protected]

Idealiter

Al een tijdje ‘worstel’ ik met een gedachte. Ik ‘worstel’ zelfs met het uitspreken van die gedachte. En die gedachte is: Hebben we, binnen organisaties, wel een realistisch beeld van onze medewerkers en zijn we überhaupt wel staat medewerkers optimaal te laten presteren?

Ik denk het niet, enkele uitzonderingen daargelaten.

Hoe meer ik mijn ervaringen in de praktijk, mijn ‘studies’ op internet, mijn gesprekken met mensen en de uitspraken van contacten combineer, hoe duidelijker het wordt dat de werkende wereld verre van ideaal is. Dit hoeft natuurlijk ook niet. Werken kan ook gewoon ‘leuk’ zijn of ‘best wel goed’ of zelfs ‘niet vervelend’.

Daartegenover staat dan weer de wereld van de uitspraken dat ‘beoordelingsgesprekken kunnen worden afgeschaft omdat de medewerker heel goed weet wat hij kan en wil’, ‘je gewoon feedback moet geven aan je leidinggevende’, en dat we medewerkers autonomie over hun werk en inspraak in het bestuursmodel moeten geven. Kortom de ideale wereld van de gelukkige, gemotiveerde, creatieve, doelgerichte, hard werkende medewerker zoals hij vaak wordt afgeschilderd. Idealiter kan het niet.

Als ik denk aan randvoorwaarden, die ik nodig heb / had om lekker te werken, dan denk ik onder andere aan: Mij veilig / gewaardeerd voelen, duidelijke doelen en structuur, heldere verwachtingen, respect, tijd om te sparren, fouten mogen maken en hulp mogen vragen.

In het ene bedrijf waren deze randvoorwaarden beter ingevuld dan in andere, en eerlijkheid gebied te zeggen dat dit met name aan mijn direct leidinggevende lag. Hij, in de meeste gevallen, vulde deze randvoorwaarden vaak, al of niet, in. Maar om nou te zeggen dat deze leidinggevenden nou een goed beeld had van wat er daadwerkelijk speelde op de afdeling…

Zo zou dus enige realisme over het niveau van een bedrijf of afdeling al verademend zijn. Eerst realisme en dan stappen maken in het werk. Realistische stappen. Zo zal het, mijns inziens, nooit zo zijn dat alle medewerkers op een afdeling zich prettig voelen bij feedback geven en ontvangen en dit dus ook vanuit henzelf doen.

Realisme als eerste stap. En daarna praat ik graag met je over de volgende realistische stap.

idealiter

Door: Marco Staal