085-0870662 [email protected]

Hoe is Nederland gevuld?

Ik hoor steeds vaker geluiden van onvrede over zaken als opvang van asielzoekers en vluchtelingen, migratie en integratie. Het lijkt alsof spanningen oplopen en tolerantie sterk verminderd. Dit zorgt voor diverse grote en kleine problemen in de samenleving. De oorzaak van oplopende spanningen wordt door velen gezocht in de toename van het aantal mensen van andere komaf die om uiteenlopende redenen in Nederland willen verblijven. Maar is dat terecht?

Veel van wat hierover wordt gezegd en geschreven lijkt op symptoom bestrijding. Wanneer we de oorzaak van problemen onvoldoende in beeld hebben, zal er niets veranderen. De vraag is of we kunnen veranderen of dat we het vooral dienen te accepteren.

Vele varkens maken de spoeling dun!

Nederland is vol!
Dat is voor velen een uitgangspunt. Nederland is een klein land en kent inmiddels ca. 17 milj. inwoners. Nederland heeft een oppervlakte van ca. 41.000 km². Die combinatie maakt dat Nederlanders beduidend minder ruimte hebben om te leven dan bijvoorbeeld een land als Duitsland of Frankrijk. Wanneer je onze ruimte vergelijkt met bijvoorbeeld Denemarken, ongeveer dezelfde oppervlakte, daar wonen ca. 5.6 milj. Denen, leven we in Nederland gemiddeld wat dichter op elkaar.

Dan kun je zeggen dat Nederland voller is dan de landen om ons heen.

In de huidige tijd wordt al snel geroepen dat Nederland vol is. Dat spanningen oplopen als gevolg van de instroom van vluchtelingen, asielzoekers en mensen die vanuit Oost Europa hier komen werken. De vraag is of dit terecht is.
Ja, het is waar, wanneer je teveel varkens in een hok zet gaan zij vechten om eten en een goed plekje. Dat is bij mensen niet anders. Wanneer de ruimte in Nederland gedeeld moet worden door meer mensen, ontstaan er automatisch spanningen. Het lijkt misschien wat simpel gesteld en natuurlijk rechtvaardigt dit geenszins de diverse uitingen van geweld. Het vraagt wel om politiek leiderschap. Wat is bij de politieke leiders van Nederland het beleid geweest in de laatste decennia om een goede balans tussen het aantal varkens en de hoeveelheid beschikbare spoeling te bewaken? Hoe komt het dat voor het gevoel Nederland uit balans raakt?

Oorzaak

De oorzaak van oplopende spanningen komt voort uit de relatie tussen de ruimte en het aantal inwoners. Echter wordt dit in de kern niet veroorzaakt door de instroom van buitenlanders, maar ligt de kern van het probleem bij gebrek aan leiderschap, aan visie in de Nederlandse politiek.

In de laatste 60 jaren is de bevolking in Nederland gegroeid van 10 milj. inwoners naar 17 milj. inwoners. Dat is in zestig jaar een groei van ca. 68 %. In de landen om ons heen is een groei van 30 % niet eens gerealiseerd, waarbij in Duitsland in dezelfde periode de bevolking slechts is gegroeid met ca. 17%. De inwoners van Duitsland hebben beduidend meer ruimte dan de inwoners van Nederland.

Politiek leiderschap in Nederland heeft voor die groei niets op de agenda geplaatst. De hoofdpunten op de politieke agenda gaan over geld en over de verdeling daarvan, maar hoe we er voor zorgen dat de relatie tussen ruimte en het aantal inwoners vriendelijk blijft heb ik nog niemand over gehoord.

Ik hoop dat we daar de mensen, die om welke reden dan ook en tijdelijk of niet tijdelijk, hun heil zoeken in Nederland niet de schuld van geven.

Verantwoord leiderschap

Hoe zorgen we ervoor dat we in Nederland vriendelijkheid en tolerantie als belangrijk kenmerken kunnen behouden?

Natuurlijk kunnen we dat drastisch proberen aan te pakken. Wanneer we in Nederland als inwoner dezelfde ruimte willen hebben dan bijvoorbeeld in Duitsland, zullen we of land moeten gaan veroveren. Dan moeten we Nederland uitbreiden tot het land twee maal zo groot is. Of we zullen het aantal inwoners drastisch dienen terug te brengen tot ca. 9 milj. inwoners.

Beide oplossingen zie ik niet tot stand komen. Dat betekent dat we de huidige situatie dienen te accepteren en heel gericht verantwoord en gezamenlijk leiderschap dienen te ontwikkelen waarmee we in alle redelijkheid en gelijkwaardigheid de spoeling samen kunnen verdelen.