085-0870662 [email protected]

Perspectief van een ondernemer in veranderende tijden

Het jaar 2020 heeft ondernemen nieuwe uitdagingen gebracht. Niet alleen had dit invloed op de ondernemer zelf, het leidde ook tot een nieuwe situatie voor zijn of haar organisatie. Hoe ziet het perspectief er sinds de coronacrisis uit voor zowel de ondernemer als de organisatie?

Het perspectief in een veranderde situatie hangt voor een groot deel af van de ontwikkelingen en gebeurtenissen in de markt. Wat zijn de gevolgen van de coronacrisis voor de afname van producten en diensten? Is er überhaupt nog vraag of is de vraag juist geëxplodeerd? Noopt de aardverschuiving die dit jaar heeft plaatsgevonden om het verdienmodel of aanbod ingrijpend te wijzigen?

In het verlengde daarvan rijzen er vervolgvragen. Wat zijn de gevolgen van de veranderende omstandigheden op de organisatie? Hebben die consequenties voor de capaciteit, de benodigde expertise, raken ze de flexibiliteit van de organisatie? Eén ding is zeker: als de situatie verandert, moet de organisatie mee veranderen! Met als cruciaal aandachtspunt dat mensen het vaak moeilijk vinden om te gaan met veranderingen.

Gewoonte en vanzelfsprekendheid zijn twee belangrijke pijlers waar medewerkers bij voorkeur op steunen. Daar komt nog bij dat een ondernemer veel tijd besteedt aan antwoorden vinden op vragen van klanten en op ontwikkelingen in de markt, terwijl de medewerkers meenemen en meekrijgen erbij inschiet. Dit komt doordat de ondernemer vaak niet weet hoe hij de veranderingen in zijn bedrijf het beste kan organiseren.

Gerke van Zalk

Gerke van Zalk

partner

Het DNA van uw organisatie duurzaam versterken.

Veranderend leiderschap

Zicht krijgen op een nieuw perspectief in een veranderende markt betekent ook dit zicht doorgeven en een nieuw perspectief bieden aan de hele organisatie. Daarin slaag je alleen met een andere kijk op en invulling aan leiderschap. Het stopt niet bij een nieuwe visie om een ander resultaat te bereiken, het vraagt vooral om aandacht voor elke individuele inbreng om samen vorm en inhoud te geven aan de nieuwe visie.

Medewerkers meekrijgen in een gewenste en/of noodzakelijke verandering vergt aandacht die ondernemers niet gewend zijn aan hen te geven. Ondernemers zijn eerder geneigd zaken zelf op te pakken dan dat zij een goed gesprek aangaan met hun medewerkers om samen veranderingen te realiseren. Toch zijn medewerkers best bereid mee te werken aan veranderingen, mits ze meer dan alleen een toelichting op zo’n verandering krijgen. Zij hebben het nodig te begrijpen waarom de verandering noodzakelijk is en wat er precies van hen wordt verwacht. Daarnaast zijn ze erbij gebaat zicht te krijgen op de voordelen van de verandering.

Nieuwe wereld, nieuw perspectief

Voor elke onderneming biedt de CXO Groep maatwerk met het programma MKB Ondernemers Perspectief. Dit gebeurt in vier stappen: een intake/kwalificatiegesprek, een tafelsessie met de dga of directie om tot een principevoorstel te komen, een korte due diligence en tot slot een definitief voorstel. Het gehele proces kunnen wij binnen vijf werkdagen samen met jou als ondernemer doorlopen.

CXO Groep biedt funding en consultancy als pakket aan om samen te werken als partners. Op verzoek sturen we je meer informatie over wat de samenwerking inhoudt, hoe het businessmodel eruitziet (aandelen, betaling of een combinatie) en voor hoelang we de samenwerking aangaan.