085-0870662 [email protected]
 
Partner

Gerke van Zalk

“Met succes en plezier kunnen ondernemen.”

Het realiseren van uw ambities en met succes en plezier kunnen ondernemen staat centraal in alles wat ik doe voor ondernemers en bedrijven. Functionele veranderingen in gang zetten, mensen, organisatie en processen morgen beter laten functioneren om gezamenlijk ambities waar te maken. In deze tijd van steeds snellere opeenvolging van ontwikkelingen, vraagt aandacht voor mensen een nieuwe aanpak. Mensen zijn bepalend bij het uitvoeren van processen en taken, bij realiseren van doelstellingen, resultaten en successen. Dat betekent dat mensen in staat dienen te worden gesteld om te kunnen gaan met veranderingen.

De term veranderen roept bij velen weerstand op omdat het de gedachte oproept dat wat er nu is niet goed genoeg is. En als mensen zich dit persoonlijk aantrekken kom je algauw dichter bij dan gewenst. De noodzaak tot veranderingen is een gevolg van verandering van omstandigheden, van eisen en wensen en van veranderingen van de markt en van de vraag. Effectief mee veranderen is niet gebaat bij aanpassing, maar vraagt om transformatie. Voor succesvol veranderen is verandering van denken, van kijken en van handelen een vereiste! Daar waar de juiste aandacht is voor mensen, wordt met plezier de beste resultaten gerealiseerd.

Bent u van mening dat meer succes, rendement en/of plezier voor u en uw mensen binnen handbereik ligt? Neem de eerste stap en kies voor begeleiding en ondersteuning die werkt! Vanuit een theoretische achtergrond in bedrijfseconomie, commercie, communicatie, integrale kwaliteitszorg en psychologie heb ik van Resultaatgerichte Menskunde mijn vak gemaakt.
Succesrijk veranderen van resultaat vraagt om verandering van aanpak! Zet een goede stap en maak een afspraak!