085-0870662 [email protected]

Als ondernemer streef je jouw zakelijke droom na. In je eigen onderneming doe je wat je wilt, ga je om met zakelijke uitdagingen en verbeter je jezelf. En als het goed is met een mooi resultaat als gevolg. Maar is je zakelijke droom daarmee af? Of wil je hem nóg beter, groter, nieuwer … of anders invullen?

Dat kan met een dreamteam waarin de mensen zich betrokken voelen bij de onderneming en dié functie uitvoeren waarvoor ze echt opgeleid, gemotiveerd en ervaren in zijn. Goede samenwerking daarin is essentieel om doorbraken te realiseren en je onderneming te vernieuwen. Herman Tjeenk Willink verwoordde dat mooi in zijn toespraak op 4 februari 2014. “Geen evenwicht zonder tegenwicht en geen samenspraak zonder tegenspraak. Als er geen tegenwicht is, kan er ook geen evenwicht zijn, en als er geen tegenspraak is, kan er ook geen samenspraak zijn”.

Een mooi voorbeeld hiervan is Huub van Rozendaal van Sligro. In het Financieel Dagblad van 5 oktober jl, las ik een artikel over hem. Hij overleed de week daarvoor te jong op 61-jarige leeftijd. “Betrokkenheid is een verplichting”. Die spreuk hing jaren in het kantoor van Huub van Rozendaal. En het waren voor hem geen loze woorden. Van Rozendaal bleef als CFO van Sligro maar liefst 24 jaar op zijn post. Huub van Rozendaal was de bakkenist die Sligro op koers hield. Als rechterhand van bestuursvoorzitter Abel Slippens, en later diens neef Koen Slippens, was hij medeverantwoordelijk voor de sterke groei van het Veghelse familiebedrijf. Van Rozendaal typeerde zichzelf als de bakkenist bij Slippens Groothandel (Sligro). Hij had het stuur weliswaar niet in handen, maar door stevig mee of tegen te leunen, bepaalde hij wel mede de koers van het bedrijf. ‘Het was een mooie combinatie’, zegt Koen Slippens. ‘De een (CEO) wat meer impulsief en de ander (CFO) wat behoedzamer.’ Hij voegt daar wel aan toe dat Van Rozendaal beslist niet alleen tegenhing. ‘Integendeel, als hij kansen zag wilde hij juist dat we meer gas gaven.’

Een goede samenwerking en evenwicht tussen CEO en CFO is cruciaal voor de continuïteit van de organisatie voor de middellange termijn. De een zorgt voor business development en de ander voor continuïteit. Deze in balans houden vraagt een open cultuur en tegenspraak. Bedrijven presteren beter als de CFO een strategische rol heeft, zo luidt de conclusie van een (Amerikaans) onderzoek van Accenture uit 2014. In de periode na de financiële crisis hadden met name CFO’s een aandeel in het creëren van de flexibiliteit en weerstand die nodig was voor bedrijven om de storm het hoofd te bieden.

Een CFO laat zien waar hij/zij voor staat en laat zich niet ondersneeuwen, draagt bij aan het implementeren en optimaliseren van (nieuwe) verdienmodellen en versimpelt en stroomlijnt complexe bedrijfsprocessen. Hij/zij meet en monitort de prestaties van het bedrijf en zorgt voor vertrouwen in de cijfers en zorgt ervoor dat de juiste financiële competenties aanwezig zijn (of worden ontwikkeld) binnen de onderneming. Kortom, de ideale CFO is een sturende factor op het gebied van beheersing, vernieuwing en groei en is daarmee zowel een zeer waardevolle rol binnen de onderneming.

Een open cultuur die tegenspraak toestaat, heeft aantoonbare organisatorische voordelen. Want zeg nu eerlijk? Door wie wordt u daadwerkelijk uitgedaagd en wie heeft u om mee te sparren?
Het maakt u als ondernemer beter en de ‘heartbeat’ van uw organisatie wordt door meer medewerkers dan u in leven gehouden.

Dick Lokhorst